Verandervragen
Er zijn velerlei verandervragen die organisaties bezighouden. Sommige zijn met een doordacht veranderplan prima door te voeren. Andere zijn weerbarstiger en plagen de organisatie soms al jaren. Die vragen blijven vaak liggen.
Veranderaanpak
Hoe kunnen we dat aanpakken zonder grootschalige veranderplannen die meestal leiden tot teleurstelling? Door mensen dit zelf, in hun eigen werkomgeving vorm te laten geven. Daarmee spreken we hun eigen veranderkracht aan.
Veranderresultaten
Door de aanwezige veranderkracht aan te wakkeren leren de mensen zelf om te gaan met weerbarstige verandervraagstukken. Veranderen, diep leren blijft doorgaan.
Verandercases
  • Een directieteam wordt telkens weer verrast door lijken die uit de kast komen.
  • Nieuw management wil de angstcultuur in de organisatie te lijf gaan.
  • De verkoopafdeling blijft sterk achter in prestaties.